December 16, 2011

bang ahmad fuadi

luangkan waktumu untuk menulis cerita-cerita itu. 3 jam? 2 jam? 1 jam? Setengah jam? Yang terpenting ialah bagaimana kamu menulis setiap hari. Every single day.
Jadi begitu, mel! Buka file itu setiap hari. Jangan diabaikan lagi.
Janji ya?

dan enggak cuma menulis. Sinau juga. Ya? :)

2 comments: