May 13, 2012

debar

Sekarang rasanya tidak berdebar-debar lagi. Atau ralat, tidak sebegitu berdebar-debar lagi.
Iya, yang saya butuhkan rupa-rupanya memang sesederhana pembiasaan. Kamu cuma perlu sesering mungkin ada di sekitar saya.

Iya, agar saya terbiasa.

No comments:

Post a Comment